Описание

Фризьорката на този салон е много добра в работата си. Тя има толкова много клиенти, че все не й остава време да почисти мястото както трябва. Навсякъде има косми, мебелите са мръсни и всичко е разбъркано. Помогни й и почисти салона преди да дойде следващият клиент.

Инструкции

Играе се с мишката.