Описание

Нареди картите в купчинките в центъра, в низходящ (от поп до асо) или възходящ (от асо до поп) ред. Можеш да местиш картите в полумесеца ако са от една боя и в низходящ ред.

Инструкции

Играе се с мишката.